2016. augusztus 10., szerda

17. századi vert csipkék Debrecenből

A debreceni Déri Múzeumban tett látogatás nagyon kellemes emlék marad számomra. Tetszett, hogy az állandó kiállítások egymáshoz fűzve követték egymást. Körbejártuk az egész múzeumot a látogatás során. A teremőrök meséltek az adott teremben kiállított műtárgyakról. Felhívták a látogatók figyelmét a teremben látható legfontosabb tárgyakra, meséltek a történetükről. 
Így jutottunk el a Dobozi temetőben feltárt leletekhez. Debrecen legnagyobb és legrégebbi ismert temetője a Cegléd, ma Kossuth utcai temető. Három részt különböztettek meg benne. A keletit Rakovszky, az északit Csapó utcai, a legnagyobb kiterjedésű délit Dobozi temetőnek hívták. Ez utóbbi volt a Dobozi család és más előkelőségek temetkezési helye. Az innen származó leletek közül a csipkés leletek ejtettek ámulatba. A fémszálas csipkék egy része jó állapotban maradt fent, s kerültek kiállításra. Közülük néhányat mutatok meg:
 

 Csipkével díszített nemesi női ruhadarabok:


 A háta is dúsan csipkézett: 


1 megjegyzés: